ثبت شرکت و ثبت برند تخصص ماست

مسئولیت اعضای هیئت مدیره

4 مهر 1401
دیدگاه ها غیر فعال

در این نوشته به صورت جامع مسئولیت اعضای هیئت مدیره در انواع شرکت ها ، مسئولیت مدیر عامل و مسئولیت رئیس هیئت مدیره کاملا توضیح داده شده است همچنین مسئولیت شرکا زمانی که شرکت بدهی دارد در انواع شرکت ها و وظایف هیئت مدیره نیز بررسی شده است

تمامی شرکت‌ها توسط مدیرانی اداره می‌شوند که مسئول حفظ حقوق سهامداران، صاحبان سرمایه و اشخاص ثالث اند. این مسئولیت‌ها گاهی ناشی از قرارداد و گاه قهری و قانونی هستند. آگاهی از مسئولیت شرکا شرکت می‌تواند در ارتقا و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت به خصوص در زمینه‌های تولید، ایجاد اشتغال و بازار سرمایه مفید و موثر واقع شود.

مسئوليت اعضاي هيئت مديره در شرکت ها

مسئولیت اعضاء هیئت مدیره در انواع شرکت ها

اعضای هیئت مدیره یا شرکای شرکت در برابر هرگونه قصور و سهل انگاری خویش و همچنین دیگر اعضای هیئت مدیره مسئول اند، برای سنجش مسئولیت مدیران و تعیین حدود مسئولیت آن‌ها و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است.

مسئولیت اعضا هیئت مدیره زمانی که شرکت بدهی دارد

حساب شرکت از سهامداران و مالکین جدا می باشد و تا زمانی که شرکت توان پرداخت بدهی ها را داشته باشد، از حساب دارایی های شرکت بدون توجه به نوع شرکت برای پرداخت بدهی ها استفاده می شود اما زمانی که دارایی های شرکت کمتر از بدهی های آن باشد و یا شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گیرد، شرکا، مالکین و سهامداران مسئول پرداخت بدهی خواهند بود.

از نظر قانون مالیات مستقیم، بدهی های شرکت به آخرین مدیران آن تعلق دارد و به مدیران و اعضا جدید مرتبط نمی شود و در هر شرکت متفاوت می باشد که مسئولیت اعضا در انواع شرکت ها مبحثی بسیار گسترده می باشد و در این بخش به بررسی مسئولیت شرکا زمانی که شرکت بدهی دارد، می پردازیم.

مسئولیت اعضای شرکت در قبال پرداخت بدهی در شرکت سهامی خاص همچون شرکت سرمایه ای به میزان آورده آن ها می باشد و راهی برای مراجعه به خود اعضاء برای پرداخت بدهی وجود ندارد بر خلاف شرکت های تضامنی که برای دریافت پول خود می توان آن را از هر یک از شرکا درخواست کرد.

وظایف هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت دارای وظایفی می باشند که به صورت خلاصه در ادامه آمده اند:

 • رسیدگی به امور عادی شرکت
 • خریدوفروش
 • اجارۀ محل
 • استخدام کارمند
 • طرح دعوی
 • دفاع از حقوق شرکت
 • امضای اوراق و اسناد

چه کسانی می توانند عضو هیئت مدیره باشند؟

 • اشخاص زیر ۱۸ سال می‌توانند به عضویت هیئت‌ مدیره دربیایند اما نمی توانند سمت داشته باشند.
 • اشخاصی که به علت مرتکب شدن به جرم و یا جنایتی دارای سابقه کیفری باشند نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند.
 • اشخاصی که ورشکسته نباشند

نکات مهم:

 • مدیرعامل می‌تواند غیر از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردد.
 • زمان تصدی اعضای هیئت مدیره در مؤسسات و شرکت‌های با مسئولیت محدود، به‌صورت پیش‌فرض نامحدود است.

 

مسئوليت مديرعامل

مسئولیت مدیرعامل در شرکت ها

مدیر عامل، شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد که می تواند از اعضای هیئت مدیره و یا خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.

مدیر عامل شرکت سهامی، برخلاف اعضاء هیات مدیره شرکت، صرفاَ در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او داده شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

به عنوان مثال اگر هیات مدیره به مدیر عامل اجازه برای امضاء معاملاتی فقط تا سقف 20 میلیون را داده باشد و او اقدام به امضاء معامله ای به ارزش 30 میلیون نماید، طرف معامله بابت 10 میلیون اضافه نمی تواند به شرکت مراجعه کند و فقط حق رجوع به شخص مدیر عامل را دارد، چرا که مدیر عامل چنین تعهدی را فراتر از اختیارات خود نموده است و در برابر آن مسئول است.

مسئولیت مدیر عامل در قبال بدهی شرکت

مسئولیت مدیرعامل در قبال بدهی شرکت به دو نوع مشترکا یا متضامنا تبدیل می گردد.

در نمونه مسئولیت مشترکا، مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره، مشترکا مکلف به پرداخت بدهی ها و قروض شرکت می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را در برابر پرداخت بدهی ها تعیین خواهد کرد.

در نمونه مسئولیت متضامنا، دادگاه صلاحیتدار با توجه به علل ایجاد بدهی، ورشکستگی، کافی نبودن دارایی و شخصی که باعث ایجاد آن شده است، به تعیین مجازات برای آن شخص می پردازد و هر یک از شرکا مسئول پرداخت کل بدهی شرکت می باشد که شرکت تضامنی یا شخصی از نمونه شرکت های بسیار پر ریسک می باشد.

مسئولیت رئیس هیئت مدیره در شرکت

مسئولیت رئیس هیئت مدیره در شرکت نیز دارای حساسیت زیادی است، اعضا و رئیس هیئت مدیره در برابر هر نوع کوتاهی و سهل انگاری در امور شرکت مسئول می باشند و خوب است بدانید که پیش از انتخاب اعضا هیئت مدیره، باید میزان حدود مسئولیت آن ها و مبانی مسئولیت برای آن ها توسط تمامی اعضا کاملا واضح و شفاف باشد زیرا امری ضروری در طول شراکت خواهد بود.

برخی از وظایف عادی رئیس هیئت مدیره که با کمک اعضای دیگر انجام می گیرد می توان به خرید و فروش، استخدام کارمند، رسیدگی به امور شرکت، اجازه محل شرکت، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت و امضاء اسناد و اوراق اشاره کرد.

انواع تخلفات مدیران

تخلف مدیران از قانون

تخلف مدیران از اساسنامه

# برچسب ها:
5/5 - (4 امتیاز)

درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی