ثبت شرکت و ثبت برند تخصص ماست

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

4 دی 1401

آدرس شرکت، محلی است که به عنوان نشانی معتبر برای شرکت ها در نظرگرفته می‌شود. پس از ثبت شرکت، در هر زمان می توان نسبت به تغییرآدرس شرکت اقدام نمود. ثبت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود و یا تمامی شرکتها و موسسات غیرتجاری توسط سهامداران یا شرکاء طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود که به اداره ثبت شرکت ها ارسال می گردد.

ثبت تغییرات آدرس شرکت مسئولیت محدود نیز مانند اکثر ثبت تغییرات شرکت ها هم در مجمع عمومی فوق العاده قابل تنظیم و ثبت است و هم در صورتجلسه هیئت مدیره. حتما توجه داشته باشید که قبل از اقدام برای تنظیم صورتجلسه کدپستی محل اقامت جدید را از سایت اداره پست استعلام بگیرید تا از صحت آدرس و کد پستی اطمینان حاصل نمایید.

مدت زمان انجام کار: 10 روز کاری

نغییرات در شرکت ها بسیار امری مهم محسوب می شود به عنوان مثال تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود بایستی در صورت تغییر محل شرکت به مکانی دیگر در قالب یک صورتجلسه تغییرات به اداره ثبت شرکت ها ارائه داده شود و پس از درج در روزنامه رسمی میتوان این تغییر آدرس را به ادارات و بانک ها ارائه کرد.

اگر تمایل دارید در رابطه با ثبت شرکت مسئولیت محدود بیشتر بدانید به منو ثبت شرکت مراجعه نمایید.

تغییرات آدرس مسئولیت محدود

آیا ثبت تغییرات آدرس شرکت مسئولیت محدود اهمیت دارد؟

بسیاری بر این باور اند که شاید تغییر آدرس شرکت ها اهمیتی ندارد و در صورت نیاز میتوانند اقدام به ثبت تغییر ان نمایند اما این امر اشتباه است و بایستی پس از تغییر ادرس شرکت مسئولیت محدود یا تمامی شرکت های تجاری این تغییرات به اداره ثبت شرکت ها گزارش داده شود پس از آنکه با تغییرات شرکت موافقت شد و روزنامه رسمی شرکت چاپ شد می توان با ارائه آن به اداره مالیات و اداره تامین اجتماعی این تغییرات را به آنها گزارش داد تا از بروز برخی مشکلات جلوگیری نمود.

نمونه صورتجلسه ثبت تغییرات آدرس شرکت با مسئولیت محدود

در ادامه برای شما نمونه صورتجلسه تغییرات آدرس شرکت با مسئولیت محدود آمده است که می توانید با پرینت و تکمیل موارد خالی شروع به ثبت تغییرات نمایید.

بسمه تعالی

نام شرکت …………. …………. …………. به شماره ثبت ……………….. و شناسه ملی …………. …………. سرمایه …………. …………. ریال در تاریخ …………. …………. و ساعت  …………. …………. جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی به نشانی …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. ………….
به آدرس جدید …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. کدپستی : …………. …………. انتقال یافت.
آقای/ خانم …………. …………. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء اعضاء هیئت مدیره


5/5 - (15 امتیاز)

درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی