ثبت شرکت و ثبت برند تخصص ماست

اخذ کارت بازرگانی

16 دی 1401
دیدگاه ها غیر فعال

کارت بازرگانی چیست! شرایط و مدارک اخذ کارت بازرگانی چیست؟ کارت بازرگانی مجوزي است كه دارندگان آن اعم از شخصیت حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امور تجارت خارجي بپردازند. بر اساس مقررات در حال اجرا اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور آن به مدت يكسال مي باشد. تمديد كارت بازرگانی با ارائه مدارك لازم به مدت یکسال  انجام می شود و در صورت داشتن شرایط لازم تا 5 سال نیز تمدید می گردد.

مدت زمان انجام کار: حدودا 15 روز کاری

 

شرایط اخذ کارت بازرگانی

شرایط صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

جهت اخذ کارت بازرگانی شرایطی وجود دارد و آن شرایط عبارت اند از:

 • کارمندان تمام وقت سازمان های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
 • هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
 • برای هر واحد ملکی یا هر کد پستی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
 • آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی، مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری یا اداری و با هم مطابقت داشته باشند.
 • حضور متقاضی کارت در اکثر مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.
 • داشتن حد اقل 21 سال تمام.
 • برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای آقایان.
 • داشتن محل کسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملکی/استیجاری.
 • داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.
 • داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی حقیقی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بارگانی حقیقی 12 مورد است در ادامه به صورت کامل توضیح داده شده است

1- اصل کارت ملی و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن

2- سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده

3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.

4- ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)

5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان ویک سری کپی ازپشت روی آن

6- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.

7- ارائه اصل و کپی کد اقتصادی جدید یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور کد اقتصادی

8- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)

9- ارائه اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.

9- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی(با مهر امضای رئیس شعبه بانک)

10- ارائه یکی از مدارک ذیل:

– اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس ذکر شده در اظهارنامه)

– اصل و کپی اجاره نامه محضری دارای اعتبار به نام متقاضی،به عنوان محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)

– اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد

11- ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند)

شرايط اخذ کارت بازرگاني شرايط اخذ کارت بازرگاني

شرایط صدور کارت بازرگانی حقوقی

 • کارمندان تمام وقت سازمان های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی اخذ نمایند.
 • ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.
 • حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل کپی برابراصل نمودن مدارک الزامی است.
 • برای هر واحد ملکی یا هر کدپستی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
 • حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.
 • کلیه مدارک در محل اتاق بازرگانی برابر اصل میگردد.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی حقوقی

1- اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

2- روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا تاریخ روز، موضوع فعالیت شرکت بایستی درراستای صادرات و واردات کالا باشد

3- اصل کارت ملی مدیرعامل در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد به همراه دو قطعه عکس جدید، تمام رخ ، ساده رنگی و با پشت زمینه سفید

4- اصل مدرک تحصیلی معتبر مدیرعامل حداقل دیپلم متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

5- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد

6- اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکتها

7- در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است و در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است

 

8- ارائه فرم دال تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسنادرسمی

9- ارائه اصل گواهی موضوع ماده 186ق.م .م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدورکارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت

 

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اتباع خارجی

کارت بازرگانی برای افراد غیر ایرانی نیز قابل اخذ است که شرایط اخذ کارت بازرگانی برای افراد غیر ایرانی نیز در ادامه ذکر شده است.

1- داشتن کلیه شرایط اشخاص ایرانی غیر از برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت

2- داشتن پروانه کار و اقامت

3- عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می‌تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

 

ابطال کارت بازرگانی

الف) ابطال اختیاری

تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارک مورد نیاز به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد شرایط دریافت کارت می‌باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط صدور کارت بازرگانی گردیده است، وزارت بازرگانی می‌تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اطلاع دهد و یا بلعکس اتاق بازرگانی متوجه این موضوع شد می تواند سریعا اقدام به ابطال کارت مذکور نماید و  این موضوع را به وزارت باززگانی اطلاع دهد.

5/5 - (26 امتیاز)

درخواست مشاوره

نام و نام خانوادگی